Učební pomůcky pro školáky > Stručný přehled učiva

SKLADEM
Tabulka A4 druhy vět a hlásky

Tabulka druhy vět a hlásky Přehled obsahuje: na 1 straně druhy vět na 2 straně naleznete používané hlásky. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru opatřená lakovou ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 vyjmenovaná slova a skladba vět

Tabulka vyjmenovaná slova a skladba vět Přehled obsahuje: na 1 straně je přehled vyjmenovaných slov 2 straně naleznete popis věty jednoduché a souvětí . Oboustranně potištěná ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 vzory podstatných jmen a skloňování

Tabulka podstatných jmen a skloňování Přehled obsahuje: na 1 straně jsou vzory, mužské, střední, ženské a na 2 straně naleznete skloňování vzorů ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 abeceda a numerace

Tabulka abeceda a numerace Přehled obsahuje: na 1 straně počítaní od 1 do 20 čísel, na druhé straně abecedu tiskací a psací. Oboustranně potištěná ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 skloňování rodu ženského a středního

Tabulka skloňování rodu ženského a středního. Přehled obsahuje skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru opatřená lakovou úpravou odolnou proti ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 geometrické útvary a malá násobilka

Tabulka geometrické útvary a malá násobilka. Přehled obsahuje 1. straně malou násobilku s obrázky a 2. straně geometrické tvary - přehledný výčet základních geometrických ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 slovní druhy a souhlásky

Tabulka slovní druhy a souhlásky ZŠ Přehled obsahuje slovní druhy, výslovnost a psaní souhlásek ve slovech. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru opatřená lakovou ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 časovaní sloves a slovní druhy

Tabulka časovaní sloves a slovní druhy pro ZŠ Přehled obsahuje časovaní sloves a slovní druhy lehce k zapamatování. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru opatřená ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Anglická abeceda a číslovky

Tabulka Anglická abeceda a číslovky ZŠ Přehled abecedy s přepisem anglické výslovnosti, slovem a obrázkem k zapamatování. Přehled číslovek s přepisem anglické výslovnosti, ...více

SKLADEM
Cena 23,00 Kč
Cena bez DPH   20,91 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Český jazyk vzory

Tabulka Český jazyk větná skladba pro ZŠ Obsahuje základní tvaroslovné pojmy a vzory. Praktická tabulka s přehledem vzorů podstatných jmen. V přehledných tabulkách jsou uvedeny ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Český jazyk sloh

Tabulka Český jazyk sloh pro ZŠ a SŠ Tabulka s přehledem teorie literatury a slohu. Přehledná a pomůcka pro všechny žáky a studenty základních ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Český jazyk větná skladba

Tabulka Český jazyk větná skladba pro ZŠ a SŠ Tabulka A4, oboustranná, lamino s přehledem základních principů větné skladby. Nauka o větné skladbě. ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Český jazyk pravopisné jevy

Tabulka Český jazyk pravopisné jevy pro ZŠ a SŠ Obsahuje vyjmenovaná slova, pravidla pravopisu atd. Praktická tabulka s přehledem pravopisných jevů. Přehledná důležitá pomůcka ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Matematika 1 pro ZŠ a SŠ

Tabulka matematika 1 pro ZŠ a SŠ. Praktická tabulka s přehledem matematických výrazů a vzorců. Přehledná a velmi důležitá pomůcka pro všechny žáky i studenty ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Matematika 2 pro SŠ

Tabulka matematika 2 pro střední školy. Praktická tabulka s přehledem učiva matematiky na střední škole. Obsahuje popis matematických výrazů a vzorců: z goniometrie, posloupností ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Fyzika veličiny a jednotky

Tabulka Fyzika veličiny a jednotky. Fyzikální tabulky pro základní školy byly vytvořeny přesně podle osnov pro výuku fyziky na základních školách s důrazem na pochopení ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Periodická soustava prvků

Tabulka periodická soustava prvků. Určená pro základní školy. Pomůcka při výuce chemie. Periodická soustava prvků představuje současný počet objevených prvků uspořádaný do přehledné ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 Zeměpis České Republiky

Tabulka zeměpis České Republiky. Tabulka byla sestavena přesně podle osnov pro výuku zeměpisu na základních školách. Stručně znázorňuje přehled nejdůležitějších informací ze zeměpisu ZŠ. ...více

SKLADEM
Cena 29,00 Kč
Cena bez DPH   26,36 Kč
SKLADEM
Tabulka A4 stručná anglická mluvnice

Tabulka s přehledem základů anglické gramatiky. Přehledná, důležitá pomůcka pro všechny žáky i studenty základních i středních škol. Soubor 2 laminovaných tabulek. Na ...více

SKLADEM
Cena 49,00 Kč
Cena bez DPH   44,55 Kč